Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Prace dyplomowe

BIBLIOTEKA GROMADZI I UDOSTĘPNIA PRACE DYPLOMOWE, LICENCJACKIE, MAGISTERSKIE I DOKTORSKIE TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z REGIONEM GÓRNOŚLĄSKIM:


Bąk Magdalena : Wartości przyrodniczo-kulturowe Piekar Śląskich. 2013, 70 s. il. bibliogr. 29 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Promotor : Sławomir Pytel

Bronder Alicja Anna : „Pieronie światowy!” Analiza językoznawcza śladów dawnych śląskich wierzeń we współczesnym dyskursie publicznym. 2013, 72 s. bibliogr. 42 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Języka Polskiego, Zakład Historii Języka Polskiego. Promotor : prof. dr hab. Danuta Ostaszewska

Bryniak Danuta: "Szkoła Podstawowa nr 13 w Brzozowicach-Kamieniu w latach 1945-1990", 2002, 60 s., praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Topola

Celary Małgorzata : Kształtowanie się krajobrazu kulturowego Piekar Śląskich. 2007, 103 s.. il. bibliogr. 67 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geografii Ekonomicznej. Promotor : prof. dr hab. Alicja Szajnowska-Wysocka

Chlebosz Damian : Monografia historyczna sekcji piłki ręcznej Górniczego Klubu Sportowego “Olimpia” w Piekarach Śląskich (1965-2002). 2002, 90 s. il. bibliogr. 19 poz. wydruk komputerowy.
Praca magisterska. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Historii Kultury Fizycznej. Promotor : prof. dr hab. Mirosław Ponczek

Chrobok Leszek : Historia górnictwa na terenie Wielkiej Dąbrówki od 1844 do 1914 roku. 2009, 123 s. il. bibliogr. 58 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii. Promotor : prof. zw. dr hab. Maria Wanda Wanatowicz

Czapla Monika : Recepcja turystów krajowych i zagranicznych w oparciu o atrakcje Piekar Śląskich. 2010, 119 s. il. bibliogr. 92 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Promotor : Józef Świerada

Dobiosz Maria : Społeczno-oświatowa i religijna działalność księdza Alojzego Ficka w Piekarach Śląskich.2000, 130 s. il. bibliogr. 6 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim. Promotor : prof. dr hab. Teresa Wróblewska

Ducka Danuta : Ustrój samorządu terytorialnego gminy Piekary Śląskie. 2003, 114 s. bibliogr. 33 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Promotor : prof. dr hab. Jan Iwanek

Gaweł Sylwia : Kaplice Różańcowe w Piekarach Śląskich. 2011, 79 s. il. bibliogr. 28 poz. wydruk komputerowy
Praca dyplomowa. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Historia sztuki. Promotor : dr hab. Irma Koźmina

Gembrowicz Jolanta : System organizacyjny i zasady kierowania procesami czytelniczo-informacyjnymi i promocją w bibliotekach publicznych ( na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich). 2000, 159 s. il. bibliogr. 49 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Akademia Pedagogiczna w Krakowie , Wydział
Humanistyczny. Promotor : dr Józef Zając

Golec Monika : Turystyka pielgrzymkowa w Piekarach Śląskich.
2008, 120 s. il. bibliogr. 29 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej. Promotor : dr Maria Pukowska-Mitka

Karmańska Barbara : Gwara w edukacji regionalnej. 2005, 134 s. il. bibliogr. 120 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej. Promotor : prof. dr hab. Helena Synowiec

Kazuch Piotr : Promocja miasta Piekary Śląskie. 2008, 97 s. il. bibliogr. 36 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wydział Zamiejscowy w Tarnowskich Górach. Promotor : Bolesław Ćwiertniak


Kik Elżbieta : Kultura tradycyjna Piekar Śląskich dawniej i dziś.2000, 128 s. il. bibliogr. 32 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Instytut Pedagogiki. Promotor : prof. dr hab. Barbara Falińska

Kiszel Dorota : Wykorzystanie Funduszy Europejskich w likwidacji bezrobocia na przykładzie Piekar Śląskich. 2007, 97 s. bibliogr. 43 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach. Promotor : prof. Dr hab. I. Hejduk

Knapik Marek : Integralność terenów otwartych w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie miasta Piekary Śląskie. 2004, 87 s.il. bibliogr. 38 poz. wydruk komputerowy + CD-R
Praca magisterska. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Promotor :prof. dr hab. Leon Kozacki

Kocek Małgorzata : Historia i kultura Piekar Śląskich na podstawie piśmiennictwa z lat 1965-2005. 2005, 166 s. il. bibliogr. 161 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor : prof. dr hab. Elżbieta Gondek

Konarkowska Agata : Działalność kulturalno-oświatowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich. 2007, 114 s., il. bibliogr. 44 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Promotor : prof. dr hab. Irena Socha

Konieczny Katarzyna : Bezrobocie wśród absolwentów w Piekarach Śląskich. 2004, 117 s. bibliogr. 45 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki I Psychologii, Instytut Pedagogiki. Promotor : dr hab. Anna Nowak

Kuś Małgorzata : Rola samorządu terytorialnego w realizacji koncepcji promocji zdrowia. 2003, 317 s. bibliogr. 438 poz. wydruk komputerowy
Praca doktorska. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych. Promotor: prof. dr hab. Marek Barański

Lasok Paulina : Funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w opinii czytelników i nauczycieli na przykładzie Biblioteki Centralnej w Piekarach Śląskich. 2004, 98 s. bibliogr. 40 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych. Promotor : prof. zw. dr hab. Jacek Wódz

Lekszycka Beata : Walka o radio. Przypadek : radio lokalne Piekary. 2000, 89 s. bibliogr. 49 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzny, Instytyt Socjologii. Promotor : dr hab. Marian Niezgoda

Leśniowska Magdalena : Muzeum Regionalne w Piekarach Śląskich – projekt. 2011, 79 s. il. bibliogr. 29 poz. wydruk komputerowy.
Praca magisterska. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej. Promotor : Adam Paluch

Machula Martyna : Występowanie jaj pasożytów w próbach gleby na terenie miasta Piekary Śląskie. 2012, 56 s. il. bibliogr. 39 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego. Promotor : dr n. przyr. Sławomir Kwiatkowski

Manowska Justyna : Piekary Śląskie jako cel turystyki pielgrzymkowej. 2009, 71 s. il. bibliogr. 40 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach. Promotor : dr Stefan Sacha

Michałowska Anna: Rozwój Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" na terenie Piekar Śląskich na tle historii tej organizacji w Polsce i na Górnym Śląsku. 2001, 69 s.
Prace zrealizowana w Katedrze Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego pod kierunkiem Dr R. Tomika. 

Musialik Jadwiga : Diagnoza problemów społecznych środowiska dzieci i młodzieży Piekar Śląskich a wskazania dla lokalnej polityki społecznej. 2003, 148 s. bibliogr. 48 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii. Promotor : prof. dr hab. Kazimiera Wódz

Ogrodnik Aleksandra : Biblioteki w Piekarach Śląskich. 2003, 279 s. il. bibliogr. 59 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Promotor : prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

Ostrowski Grzegorz : Urząd Miasta w Piekarach Śląskich. 2012, 79 s. il. bibliogr 30 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Politechnika Śląska, Wydział Architektury. Promotor : dr inż. arch. Damian Radwański

Pawełkiewicz Anna : Życie religijno-społeczne na Górnym Śląsku w XIX wieku na przykładzie kronik sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. 2006, 53 s. bibliogr. 32 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny . Promotor : dr hab. Dariusz Kuźmina

Siwik Kamil : Wojciech Korfanty – jego wpływ na życie polityczne Górnego Śląska. 2009, 108 s. il. bibliogr. 21 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Promotor : prof. zw. dr hab. Jan Przewłocki

Siwy Marcin : Komunikacja proekologiczna w Piekarach Śląskich. 1995, 56 s. il. bibliogr. brak. Maszynopis
Praca magisterska . Politechnika Śląska w Gliwicach , Wydział Architektury. Promotor : prof. hab. dr inż. Arch. Michał Rościszewski

Szol Monika: Problematyka konserwatorska zespołu parkowego z kaplicą p.w. św. Ignacego Loyoli w Piekarach Śląskich. 2019, 58 s. il. bibliogr. wydruk komputerowy
Praca dyplomowa. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska

Szwugier Aleksandra : Analiza świadomości ekologicznej młodzieży gimnazjalnej gminy Piekary Śląskie. 2005, 97 s. bibliogr. 26 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Zarządzania Jakością Procesów i Produktów. Promotor : dr inż. Tomasz Cisek

Szymik Ewa : Społeczne uwarunkowanie narażenia na ołów środowiskowy u dzieci w Piekarach Śląskich. 2002, 132 s. bibliogr. 359 poz. wydruk komputerowy
Praca doktorska. Szpital Miejski w Piekarach Śląskich, Oddział Noworodków i Wcześniaków. Promotor : prof. dr hab. n. med. Irena Norska-Borówka

Świder Justyna: Budowanie wizerunku miasta Piekary Śląskie.2010, 68 s. bibliogr. 13 poz. wydruk komputerowy.
Praca licencjacka. Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie, Wydział nowej ekonomii. Promotor : dr Anna Adamus-Matuszyńska

Wieczorek Magdalena : „Cudze chwalicie, swego nie znacie” czyli o walorach turystycznych Piekar Śląskich. 2008, 68 s. il. bibliogr. 37 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi. Samodzielny Zakład geo-Ekoturystyki. Promotor : dr U. Myga-Piątek

Wiśniewska Ewa : Działalność wydawnicza i drukarska Teodora Heneczka w XIX wieku w Niemieckich Piekarach. 2000, 177 s. bibliogr. 44 poz. wydruk komputerowy
Praca magisterska. Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny. Promotor : dr Michał Zięba

Witkowski Krzysztof : Granice miedzy sztuką sakralną a rzemiosłem, w oparciu o dzieje Zakładu Sztuki Sakralnej Kazimierza Schaefera w Piekarach Śląskich.; 2007, 43 s. il. bibliogr. 10 poz. wydruk komputerowy
Praca licencjacka. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi, Wydział Operatorski i Realizacji TV;. Promotor : prof. Aleksander Błoński

Włodarczyk Ewa : Model współczesnej rodziny na podstawie wypowiedzi uczniów klas III Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Piekarach Śląskich. 2003, 54 s. bibliogr. 7 poz. wydruk komputerowy
Praca podyplomowa. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny, Podyplomowe Studia Rodziny I Mediacji Sądowej. Promotor : ks. Prof. dr hab. Henryk Krzysteczko

 

Kalendarium