Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konrad Żydek

Konrad Żydek (1928-1989) urodził się 13 lutego 1928 w Brzozowicach-Kamieniu. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Kamieniu, podjął dalszą naukę w bytomskim gimnazjum. Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Rud Cynkowo-Ołowianych “Orzeł Biały” w Brzezinach Śląskich, na terenie którego założył czasopismo “Głos Orła Białego” i był jego redaktorem. Współpracował aktywnie z redakcjami “Gwarka” w Tarnowskich Górach i “Życia Bytomskiego”. Był mocno zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, a później w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Piekarskiej. Przez krótki czas (w 1984 r.) był opiekunem Izby Historii i Tradycji przy ul. Bytomskiej 88 w Piekarach Śląskich. Znany jest przede wszystkim jako autor monografii historycznej “Od Pecare do Piekar Śląskich”, która ukazała się w 1972 roku z okazji obchodów 900-lecia Piekar Śląskich, a do której wstęp napisał gen. Jerzy Ziętek. Dwa lata wcześniej, czyli w 1970 r. wydał niedużą książeczkę “Opowieść rozbarska” związaną ze 100-leciem Kopalni Rozbark w Bytomiu. Opisuje w niej historię zakładu. Opracował również monografię “Brzozowice-Kamień”, która nie ukazała się drukiem, a jej maszynopis przechowywany jest w Izbie Tradycji Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Demarczyka w Piekarach Śląskich przy ul. Związkowej 14. Konrad Żydek był także poetą. Wiersze publikował między innymi w “Gazecie Ziemi Piekarskiej Kontrowersje” i “Głosie Orła Białego”. Autor doczekał się tomu wierszy, który ukazał się w 1957 r. nakładem wydawnictwa “Śląsk” w Katowicach pt. “Godziny w ciszy”. Książeczka w ilości 566 egzemplarzy ukazała się staraniem Rady Zakładowej Kopalni Andaluzja oraz Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej w Brzozowicach-Kamieniu. Tomik składa się z 24 wierszy, których tematyka często nawiązuje do pracy w kopalni i do znanych mieszkańcom Piekar Śląskich miejsc. Najstarszy datowany w tomiku wiersz pochodzi z 1948 roku. Konrad Żydek był przyjacielem Szkoły nr 12 w Piekarach Śląskich, dla której ułożył tekst hymnu pt. "Piosenka o Janie Demarczyku" (melodię opracowała Edeltrauda Klimczyk).

Źródło opisu: H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, "Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich", Piekary Śląskie 2010, s. 271.

Twórczość:

"Godziny w ciszy", Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1957.

 

Kalendarium