Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja i wizja

Misja

Misją Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i kulturalnych lokalnej społeczności, a także zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług, ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Równie ważne jest promowanie kultury i tradycji regionu i kraju, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z małą ojczyzną i Polską.


Wizja

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich nowoczesnym ośrodkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury szanującym przeszłość i kreującym przyszłość.
 

Kalendarium