Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biblioteka poza biblioteką

Nasza biblioteka otrzymała dotację w wysokości 122.400 złotych z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Biblioteka poza biblioteką" w ramach programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ
 
W skrócie nasz projekt (realizowany w 2021 i 2022 roku) będzie obejmował działania mające na celu podnoszenie kompetencji pracowników naszej biblioteki, przedstawicieli partnerów oraz pozostałych reprezentantów piekarskiej społeczności, które posłużą rozpoznaniu potrzeb lokalnej społeczności i potencjału kulturotwórczego mieszkańców. Poprzez szkolenia, warsztaty i inicjatywy lokalne chcemy budować i wzmacniać lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju czytelnictwa i udziału w kulturze w naszym mieście.
 
Projekt będziemy realizować w partnerstwie z instytucjami, organizacjami społecznymi z naszego miasta i regionu.
 

----------------------------------------------------------

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ

 

 

 

Kalendarium