Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konrad Żydek

Czcionka:

Konrad Żydek urodził się w 13 lutego 1928 r. w Brzozowicach-Kamieniu. Pracę zawodową rozpoczął w Kopalni Rud Cynkowo-Ołowianych "Orzeł Biały" w Brzezinach Śląskich. Na terenie kopalni założył czasopismo "Głos Orła Białego" i był jego redaktorem. Współpracował aktywnie z redakcjami "Gwarka" w Tarnowskich Górach oraz "Życia Bytomskiego". Był mocno zaangażowany w działalność Towarzystwa Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. Założył Koło Stowarzyszenia PAX, które zajmowało się publikowaniem dzieł z zakresu filozofii i teologii chrześcijańskiej, historii kultury oraz polityki. Napisał i wydał w 1972 r. przy udziale Komitetu Obchodów 900-lecia Piekar Śląskich w nakładzie 5 tys. egz. książkę "Od Pecare do Piekar Śląskich". Napisał również monografię "Brzozowice-Kamień", która nie została opublikowana. Jako poeta wydał tomik poezji "Godziny w ciszy" w 1957 r. utrzymywał ścisłą więź ze Szkołą Podstawową nr 12 w Brzozowicach. Zmarł 22 października 1989 r. 

Źródło opisu: H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, "Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich", Piekary Śląskie 2010, s. 271.

Twórczość:

"Godziny w ciszy", Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1957.

 

Kalendarium