Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Hans Jan Marchwitza

Czcionka:

Hans Jan Marchwitza urodził się 25 czerwca 1890 r. w Szarleju. Od 14. roku życia pracował w górnictwie górnosląskim, a w 1910 r. przesiedlił się do Zagłębia Ruhry. W 1924 r. zaczął pisać, najpierw jako korespondent robotniczy. Od 1930 r. zaczął pisać powieści. Szczególną uwagę poświecał socjalnemu i gospodarczemu położeniu robotników. W najdojrzalszym dziele biograficznym "Moja młodość" (Meine Jugend) opublikowanej w 1947 r. pokazał warunki socjalne i życiowe pracowników przemysłu ciężkiego, między innymi w Szarleju. O nieludzkich warunkach pracy w przemyśle wydobywczym rud i węgla, tragiczne warunki mieszkaniowe oraz ludzi głodującyh i chorych pisał w swoich dziełach.

W latach 30-tych przebywał na emigracji w Szwajcarii, Francji, Hiszpanii. Od 1941 r. pracował jako robotnik w USA, skąd wrócił do NRD w 1946 r. Był wiceprezesem Związku Pisarzy Niemieckich, współzałożycielem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Wielokrotnie odznaczany przez władze niemieckie za działalność literacką i kulturalną. Na początku lat 60-tych odwiedził swoje rodzinne strony wraz z Wilhelmem Szewczykiem. Zmarł 17 stycznia 1965 r w Poczdamie.

Źródło opisu: H. Gawlik, J. Grajewska-Wróbel, L. Wostal, Z. Bogacki, "Piekarzanie. Leksykon mieszkańców Piekar Śląskich", Piekary Śląskie 2010, s. 159-160.

Twórczość:

"Sturm auf Essen" - 1930, nowe wydanie 1962 r.
"Schlacht for Kohle" - 1931 r.
"Walzwerk" - 1932 r.
"Die Kumiaks" - 1934 r. 
"Meine Jugend" - 1947 r.,  pol. wyd. "Moja młodość" - 1950 r.

"Die Heimkehr der Kumiaks" - 1952 r. 
"Roheisen" - 1955 r.
"Die Kumiaks und ihre Kinder" - 1959 r.
 

Kalendarium