Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Biblioteka na rzecz zrównoważonego rozwoju

Utworzono dnia 30.01.2018

Miejska Biblioteka Publiczna im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich od 2018 roku wdraża plan działań na rzecz ludzi, planety i dobrobytu Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 roku.

W ramach planu zostało przygotowanych 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań zapewniających równowagę pomiędzy trzema aspektami rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Agenda 2030 będzie wdrażana przez wszystkie kraje i interesariuszy poprzez działania w ramach współpracy partnerskiej.

Bibliotekarze z Piekarach Śląskich po odbyciu szkoleń w Bibliotece Śląskiej w listopadzie 2017 r. wykorzystując swój potencjał będą starali się realizować wybrane cele zrównoważonego rozwoju poprzez:

- organizację spotkań informacyjnych - przybliżających Cele Zrównoważonego Rozwoju - dla mieszkańców, nauczycieli, pracowników innych instytucji oraz samorządowców
- tworzenie identyfikacji wizualnej biblioteki z wykorzystaniem ikon agendy w materiałach promocyjnych oraz mediach społecznościowych
- publiczny dostęp do informacji oraz zasobów, które dają ludziom możliwość poprawy życia
- szkolenia w zakresie nowych umiejętności niezbędnych w edukacji i pracy zawodowej
- bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań dla wszystkich grup społecznych oraz otwarte dla wszystkich przestrzenie, gdzie koszty nie stanowią bariery w dostępie do nowej wiedzy i umiejętności
- dostęp do informacji i szkoleń podnoszących kompetencje potrzebne do znalezienia pracy, ubiegania się o nią oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego
- wyspecjalizowanych pracowników, którzy wspierają wczesną naukę czytania i pisania oraz uczenie się przez całe życie
- dostęp do informacji i badań naukowych dla studentów i naukowców
- dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych, np. szybkiego Internetu
- dostęp do dokumentacji i ochrony dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń
- publiczne udostępnianie informacji o parlamencie, społeczeństwie obywatelskim i innych instytucjach
- szkolenia rozwijające umiejętności rozumienia i posługiwania się informacją
- udostępnianie integracyjnej, neutralnej politycznie przestrzeni dla ludzi chcących się spotkać i działać, w tym grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym: imigrantom, uchodźcom, mniejszościom oraz osobom niepełnosprawnym

Wdrażanie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 wśród bibliotek publicznych województwa śląskiego koordynuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

Więcej informacji o Agendzie 2030:

http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja

http://www.bs.katowice.pl/pdf/Folder-PL.pdf

http://www.un.org.pl/


Kalendarium

 


 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 769

W poprzednim tygodniu: 740

W tym miesiącu: 235

W poprzednim miesiącu: 3225

Wszystkich: 356247