Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Opiekun Izby Regionalnej ze stypendium w dziedzinie kultury

Utworzono dnia 05.09.2019
Czcionka:

Łukasz Żywulski, instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piekarach Śląskich otrzymał stypendium w dziedzinie kultury, które co roku przyznawane jest osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego. Dzięki tym funduszom, już wkrótce powstanie książka o historii piekarskiej Izby Regionalnej.

W gronie dwudziestu stypendystów, którzy otrzymają wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, na realizację swoich przedsięwzięć, znalazł się Łukasz Żywulski – instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Teodora Heneczka w Piekarach Śląskich i opiekun działającej w jej strukturze Izby Regionalnej. Stypendium to zostanie przeznaczone na pracę badawczą i przygotowanie do druku książki pod tytułem „Izba Regionalna w Piekarach Śląskich: historia, działalność i zbiory społecznego archiwum miasta i regionu”.

Planowana publikacja będzie pierwszym kompleksowym opracowaniem dziejów i bogatych zbiorów piekarskiego archiwum społecznego, które na kulturalnej mapie Piekar Śląskich pełni rolę nieformalnego muzeum miejskiego. W zamierzeniu publikacja ma być przewodnikiem po historii placówki i ludziach, którzy ją współtworzyli. Silny nacisk zostanie położony na społeczny kontekst jej działalności w ramach Stowarzyszenia Miłośników Piekar Śląskich i późniejszego Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Piekarskiej. Z książki dowiemy się, jak wyglądała działalność Izby Regionalnej w zakresie pozyskiwania zbiorów, ich opracowywania, organizacji wystaw, przygotowywania publikacji, popularyzacji wiedzy o regionie i edukacji. Osobne rozdziały zostaną poświęcone digitalizacji i uczestnictwu w społeczności Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, a także  funkcjonującym na terenie miasta szkolnym izbom pamięci wraz z krótkim opisem zakresu ich działalności i posiadanych zbiorach. Najważniejszą część publikacji będzie stanowił przewodnik po zbiorach, z opisem zawartości każdej kolekcji i wyszczególnieniem najciekawszych obiektów, opatrzonych dokumentacyjnymi fotografiami.

Książka ma być formą podziękowania wszystkim tym, którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat ofiarowali swoje zbiory do Izby Regionalnej, określając się jej przyjaciółmi i sympatykami a także rzecznikami bezinteresownej idei ratowania od zapomnienia wielu cennych świadectw przeszłości regionu górnośląskiego. Publikacja, która powstanie w ramach stypendium zostanie wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Piekary Śląskie w 2020 roku, na licencji umożliwiającej, oprócz wersji drukowanej, zamieszczenie jej wersji cyfrowej w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, tak aby grono odbiorców zainteresowanych tą tematyką było możliwie jak największe.

Łukasz Żywulski jest absolwentem historii i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2008 roku, czyli początku swojej kariery zawodowej, związany jest nieprzerwanie ze środowiskiem bibliotek. Jego zainteresowania od czasów studiów skupiały się wokół nauk pomocniczych historii, historii bibliotek, historii książki, regionalistyki, a także ochrony dziedzictwa kulturowego i lokalnych tradycji. Swoją karierę zawodową zaczynał w Oddziale Zbiorów Specjalnych – Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przed kilkoma laty zafascynował się archiwistyką społeczną, zaimplementowaną do dyskursu publicznego przez Ośrodek Karta. Poligonem doświadczalnym w tej nowej dziedzinie życia społecznego na pograniczu historii i archiwistyki stało się porządkowanie rodzinnych fotografii, dokumentów i wspomnień. Łukasz Żywulski jest autorem książek: „Katalog starych druków Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie” (Kętrzyn 2016) oraz „Po czcionce do książki: śladami Teodora Heneczka” (Piekary Śląskie 2018). W Piekarach Śląskich stale angażuje się w realizację projektów regionalnych, mających na celu przybliżenie lokalnej społeczności istotnych zagadnień z przeszłości miasta, na które pozyskuje środki zewnętrzne. Wśród nich można wymienić takie przedsięwzięcia jak „Po czcionce do książki-śladami piekarskiego drukarza Teodora Heneczka” oraz „Piekary Literackie: historia i tradycja miasta słowem pisana”, dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski, w programie Patriotyzm Jutra. W ostatnich latach zainicjował także długofalowy programu digitalizacji zbiorów Izby Regionalnej i ich publikacji w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej oraz okolicznościowe akcje skanowania i publikowania zbiorów: „100 obiektów na 100-lecie odzyskania niepodległości” oraz „100 zdjęć na 100-lecie powstań śląskich”. W wolnym czasie interesuję się piłką ręczną, muzyką oraz projektowaniem graficznym w obszarze kultury.

Źródło:

www.piekary.pl
Strona Urzędu Marszałkowskiego i lista stypendystów

Kalendarium