Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Izba Regionalna

Czcionka:

41-940 Piekary Śląskie
ul. Kalwaryjska 62 D
tel.: 32 767 59 75, 32 767 59 76
mail: instruktor@biblioteka.piekary.pl
dzielnica: Szarlej
​mapa dojazdu: Kliknij

 

Izba Regionalna została powołana do życia w maju 1993 roku na bazie materiałów, dokumentów i eksponatów należących wcześniej do Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Piekarskiej, które w 1991 roku zakończyło swoją działalność. Dzięki Pani Dorocie Wrońskiej – ówczesnemu dyrektorowi MBP w Piekarach Śląskich i Panu Andrzejowi Kołodziejczykowi, zbiory Stowarzyszenia zostały przekazane Bibliotece, w której strukturach powstała Izba Regionalna.

Od samego początku istnienia jej zadaniem było i jest w dalszym ciągu gromadzenie, ewidencja, eksponowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów historycznych z terenu Śląska, a zwłaszcza Piekar Śląskich. Ze względu na w/w zadania Izba Regionalna pełni funkcję piekarskiego muzeum. W swoich zbiorach posiada liczne ciekawe eksponaty z czasów dawnych, które były własnością naszych ziomków, w tym między innymi:
 • stroje śląskie męskie i damskie kompletne i ich elmenty,

 • mundury górnicze, powstańcze, wojskowe, strażackie, milicyjne; oświęcimskie pasiaki,
 • sprzęty stanowiące wyposażenie domu śląskiego (np. naczynia kuchenne i domowe, narzędzia stolarskie, szewskie, przybory szkolne, maszyny do pisania, makatki i serwety oraz wiele innych),
 • obrazy i zdjęcia w ramach (ślubne, kościelne, organizacyjne),
 • zdjęcia luzem lub w albumach (kilka tysiecy!) dotyczące Piekar i Śląska (powstania śląskie, Kopiec Wyzwolenia, I i II wojna światowa, uroczystości miejskie, pielgrzymki, portrety, albumy rodzinne i chóralne),
 • mapy i plany miast (historyczne i górnicze),
 • książki (blisko 900 pozycji, w tym najstarsze z XIXw.) – w większości dotyczące Śląska i jego historii,
 • prasa przedwojenna i powojenna regionalna (m.in. gazety powstańcze), kościelna, gazety miejskie i zakładowe oraz górnicze, tygodnik “Solidarność” z 1981 roku,
 • plakaty, dyplomy i dokumenty dotyczące historii Śląska i Piekar Śl.(np. związku “Sokół” – XIXw.),
 • sztandary, proporczyki i odznaki z drzewców sztandarów,
 • medale i odznaczenia, w tym: krzyże powstańcze, medale pamiątkowe, krzyże zasługi, odznaki górnicze i okolicznościowe,
 • legitymacje: członkowskie organizacji przedwojennych (“Sokół”) i powojennych, o nadaniu odznaczenia,
 • szopki: polska, francuska, afrykańska,
 • figury gipsowe z pracowni Schaefera (Piekary Śl.) i Kubickiego (Częstochowa).


Nowością w Izbie Regionalnej jest ekspozycja stała przedstawiająca starą śląską izbę, gdzie możemy oglądać meble oraz przedmioty, którymi na co dzień posługiwali się niegdyś nasi dziadowie.

Podstawowa działalność naszej Izby Regionalnej nie ogranicza się tylko do ochrony i popularyzacji historii i tradycji. Bardzo dużą uwagę poświęca się jak najszerszej popularyzacji kultury z jednej strony i promocji samej Biblioteki z drugiej strony. Sprzyjają temu organizowane wystawy prezentujące ogromne bogactwo różnych dziedzin i kierunków sztuki. Do końca 2009 roku w Izbie Regionalnej zostało zaprezentowanych 160 wystaw, z których 150 miało miejsce w budynku Biblioteki przy ul. Kalwaryjskiej 62 D.

Do ważniejszych realizacji niewątpliwie należą ekspozycje przygotowane wspólnie z Oddziałem Katowickim Instytutu Pamięci Narodowej, z których jedna dotyczyła represji wobec duchowieństwa śląskiego w latach 1939 – 1956, a druga deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku. Ponadto organizowanych jest wiele wystaw malarstwa, którego autorami są zarówno profesjonaliści, jak również amatorzy i studenci. Wiele z nich jest wzbogacane prelekcją lub komentarzem autorskim. Mają one na celu przybliżenie lokalnej społeczności sztuki i środowisk tworczych. Swoje obrazy i grafiki prezentowali u nas do tej pory m. in:
 

 • Walter Gawlik, piekarzanin mieszkajacy na stałe w Niemczech,
 • Judyta Bernaś, mieszkanka Będzina, pracownik katowickiej ASP,
 • Damian Kater, piekarzanin, student ASP w Katowicach
 • Jerzy Woźniak, mieszkaniec gminy Zbrosławice,
 • Marek Jendrysek, mieszkaniec Gliwic,
 • Gabriela Dolińska, słuchaczka piekarskiego Uniwersytetu III Wieku,
 • artyści - amatorzy działający w piekarskiej sekcji plastycznej “Flek” oraz grupie plastycznej “Tęcza”.
 • Jedną z ciekawszych ekspozycji była wystawa archeologiczna przygotowana przez studentów Instytutu Archeologiczniego Uniwersytetu Łódzkiego Arkadiusza Przybyłoka i Agnieszkę Młyńską, na której zaprezentowana została broń, biżuteria, szkielety, naczynia i wiele innych eksponatów odnalezionych w trakcie prowadzonych wykopalisk na terenie Polski. Podczas wernisażu studenci w ciekawy sposób opowiadali o swoich odkryciach i pracy, jednocześnie wyjaśniając zebranym jak ważny jest kontekst znaleziska.

  Spore zainteresowanie wzbudziła oryginalna wystawa: "Sztuka Afryki Zachodniej" opowiadająca między innymi o kulturze i obrzędach Dogonów, ludu zamieszkującego tę część czarnego kontynentu. Zaprezentowane zbiory masek obrzędowych, figurek, biżuterii i tkanin zgromadzone zostały przez pana Lucjana Buchalika, podróżnika i etnologa, który wygłosił na otwarciu interesująca prelekcję.

  Do tradycji wchodzą także wystawy fotograficzne. Dużym powodzeniem cieszyły się dwie ekspozycje przygotowane przez Halinę i Leona Wostalów "Piekarzanie na starej fotografii".

  Zapraszamy Państwa do odwiedzania Izby Regionalnej, oglądania ciekawych zbiorów i wystaw.​
     

Kalendarium