Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Mamy dotację na komputeryzację :-)

Utworzono dnia 26.03.2012
Czcionka:

Otrzymaliśmy oficjalne zawiadomienie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o przyznaniu dotacji ze środków unijnych na sfinansowanie projektu "Dogonić XXI wiek - Zintegrowany System Obsługi Bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich". Zespół ekspertów z dziedziny społeczeństwa informacyjnego ocenił projekt wysoko przyznając mu 82% maksymalnej ilości punktów! Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (priorytet 2. Społeczeństwo informacyjne, działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych).


Przedmiotem projektu jest komputeryzacja Piekarskiej Biblioteki, która wpłynie na jakość i szybkość świadczenia usług. Zbiory biblioteczne zostaną udostępnione w Internecie, co umożliwi klientom biblioteki łatwiejszy dostęp do nich i pozwoli na rezerwację wybranych pozycji. Projekt zakłada również stworzenie 2 stanowisk komputerowych dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących.

Całkowity koszt projektu wyniesie 288.425,00 zł., z czego:
- wkład własny (15%) – 43.263,75 zł.
- dofinansowanie RPO (85%) – 245.161,25 zł.

Największa część środków przeznaczona zostanie na zakup i instalację sprzętu komputerowego (165.721,05zł.) oraz na zakup i instalację programu bibliotecznego i oprogramowania dla osób niedowidzących (54.850,00 zł.)

Czekając na rozstrzygnięcie nie siedzieliśmy z założonymi rękami! Za tzw. wkład własny przyznany dotacją celową z budżetu gminy oraz z bieżących środków biblioteki wykonaliśmy już następujące działania:
- opracowanie studium wykonalności,
- dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, w tym serwera głównego,
- budowa sieci teletechnicznej w Bibliotece Centralnej
- dostawa i instalacja oprogramowania bibliotecznego (etap I),
- wprowadzenie części księgozbioru Biblioteki Centralnej i filii nr 6 do katalogu elektronicznego.

Teraz przed nami mnóstwo wytężonej pracy: ogłoszenie przetargu, kolejny zakup sprzętu i oprogramowania, no i wprowadzanie księgozbioru do katalogu elektronicznego. Łączne zbiory książkowe i audiowizualne Biblioteki na ostatni dzień grudnia 2011 liczyły 163.530 pozycji i uzupełniane są stale o nowości wydawnicze. Więc jest co robić! Może znajdą się kompetentni wolontariusze? Czas nagli!
Zakończenie realizacji projektu i rozliczenie zadania przypada na 30 czerwca 2013roku.


 

Kalendarium