Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Libray. I lovit it! w Finlandii

Utworzono dnia 25.08.2014
Czcionka:

Kolejny, piąty już etap projektu realizowaliśmy w dniach 25-29 sierpnia br. w Iisalmi w środkowej Finlandii. Gospodarzem wizyty była nasza biblioteka siostrzana z Finlandii Iisalmi City Library oraz Iisalmi Cultural Centre, w strukturach którego funkcjonuje biblioteka. Był to krótki pobyt obfitujący w spotkania, wykłady, dyskusje, warsztaty i prezentacje. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w bibliotece z bibliotekarzami i przedstawicielami wydziału kultury Kirsi Nevalainen i Tapani Lakaniemi. Po krótkiej prezentacji multimedialnej o mieście i bibliotece wyruszyliśmy na zwiedzanie Centrum Kulturalnego i samej biblioteki. Duże przestrzenie i ciekawe aranżacje wnętrz są tym, co zasadniczo różni nasze biblioteki. Biblioteki są dobrze wyposażone, na półkach dominują nowe książki. Praktykuje się zasadę zakładającą, że ile nowych książek przybywa w ciągu roku, tyle dokonuje się ubytków. Z zaciekawieniem oglądaliśmy bibliobus – bibliotekę na kółkach. To autobus wyposażony w regały z książkami, komputer dla czytelników, tablice informacyjne i stanowisko dla bibliotekarza, a także podjazd dla osób niepełnosprawnych. W bibliobusie mieści się około 5 tysięcy książek, które okresowo są wymieniane. Bibliotekarz obsługujący tą mobilną bibliotekę jest jednocześnie kierowcą. W Iisalmi to Leena Korpela, sympatyczna młoda dziewczyna i jej współpracownik Pekka Ruotsalainen. Uczestniczyliśmy w zajęciach dla rodziców i niemowląt, które przyzwyczajają do kontaktu z muzyką, książką już od narodzin. Zwiedziliśmy muzeum regionalne i lokalne muzeum historyczne. Wieczorne spotkanie z burmistrzem miasta Jarmo Ronkainenem było okazją do rozmowy na temat roli bibliotek w życiu społeczności lokalnych. Następny dzień rozpoczęliśmy od wykładu pod nazwą Networked Libraries, który prowadził profesor Jarmo Saarti, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na wschodnią Finlandię. Kolejny wykład prowadzony przez Aino Ketonen Information Specjalist and Project Leader – dotyczył m.in. sieci bibliotecznej w Finlandii oraz baz danych, które określa się jako „new oil” w działalności współczesnych bibliotek. Eva HiltunenRegional State Administrative Agencies – mówiła o wsparciu, jakiego udziela miasto bibliotekom. Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym, który prowadził Tuomo Lindfors z biblioteki w Iisalmi. Przedstawicielki siedmiu bibliotek z okręgu Iisalmi mówiły o swoich bibliotekach i aktywnościach w nich prowadzonych z uwzględnieniem nowych form edukacji pozaformalnej. Po południu odbyły się warsztaty z profesorem Jarmo Saarti, w trakcie których pracowaliśmy w międzynarodowych grupach poszukując nowych metod wspierających biblioteki w różnych aspektach jej funkcjonowania (marketing, lobbing na rzecz bibliotek, nowe usługi, współpraca i wspólne projekty, uczenie przez działanie).

    Uczestniczyliśmy w spotkaniu autorskim z fińskim pisarzem młodego pokolenia Jyrim Paretskoi. Dzień zakończyliśmy wieczorem narodowym, w trakcie którego „posmakowaliśmy” kultury fińskiej łącznie ze znaną na świecie fińską sauną.
Spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnej prasy, dyskutując o roli i wpływie bibliotek publicznych na różne grupy społeczne, rozmawialiśmy o promocji czytelnictwa w naszych krajach. Spotkanie zaowocowało obszernym artykułem o wspólnym przedsięwzięciu w gazecie codziennej Iisalmen Sanomat (29.08.2014).
Gospodarze umożliwili także zwiedzenie fabryki Genelec. To firma wyznaczająca światowe standardy reprodukcji dźwięku w studiach nagraniowych i obiektach nadawczych na całym globie. Genelec jest pionierem w produkcji głośników, które wydają dźwięk dokładny, mocny i o minimalnie niskim zniekształceniu.
W ostatnim dniu pobytu byliśmy w bibliotece Uniwersytetu Savonia (Savonia University of Applied Sciences). Ten Uniwersytet Nauk Stosowanych jest jedną z największych i najbardziej wszechstronnych wyższych szkół zawodowych w Finlandii, a uniwersyteckie biblioteki udostępniają swoje zbiory wszystkim, nie tylko studentom. Na zakończenie mieliśmy okazję zwiedzić bibliotekę w miejscowości Sonkajärvi i spotkać się z bibliotekarzami tam pracującymi. Duże zainteresowanie wszystkich wzbudziła ciekawie zaaranżowana przestrzeń dla dzieci – wewnątrz biblioteki usytuowany został drewniany domek, przeznaczony do pracy z najmłodszymi czytelnikami.
Fińskie biblioteki są bardzo mocno związane z system oświaty i szkolnictwa wyższego Finlandii. Dzieje się tak, ponieważ w Finlandii nie ma bibliotek szkolnych. Te funkcję spełniają biblioteki publiczne finansowane w znacznej części przez samorządy lokalne. Ministerstwo edukacji, które sprawuje nadzór nad bibliotekami, przekazuje również liczne subwencje. Szczególnie wspierane są nowe inwestycje budowlane, co mieliśmy okazję zobaczyć. Wszystkie biblioteki zobowiązane są do współpracy. Nie ma znaczenia, czy są one publiczne, czy naukowe. Tworzy się konsorcja, które czerpią z katalogu centralnego, udostępniają sobie wzajemnie zbiory i działają na rzecz spójnego systemu bibliotecznego. W Finlandii jest duże zainteresowanie studiami kształcącymi przyszłych bibliotekarzy, trudno się temu dziwić, oglądając miejsca pracy przyszłych bibliotekarzy. Wspaniałe budynki, doskonałe wyposażenie techniczne i warunki stwarzane czytelnikom, zachęcają do zatrudniania się w tych placówkach. Sprzyja temu również polityka rządu, która biblioteki postrzega jako bardzo ważne ogniwo w procesie kształcenia ustawicznego.
Kolejne spotkanie wszystkich uczestników projektu odbędzie się we wrześniu br., tym razem w Chorwacji.

Projekt LIBRARY. I LOVE IT! jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Libray. I lovit it! w Finlandii

Utworzono dnia 16.07.2015, 11:27

Kalendarium